CBO Bestuurslid

Hans Dral

Bestuurslid sinds 2004 en binnen het bestuur de belangenbehartiger van winkeliers in Oostzaan. Vanuit CBO lid van de werkgroep KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) “Ik vind het erg belangrijk dat het ondernemersklimaat in Oostzaan voor winkeliers en winkelgebieden optimaal is en blijft. Daarvoor is het nodig om een sterke gesprekspartner te hebben richting gemeente en andere overheidsinstanties. De Contactgroep Bedrijven Oostzaan komt op voor de belangen van ondernemers.”

Hans Dral