Contactgroep Bedrijven Oostzaan

Over CBO

CBO behartigt de belangen van de Oostzaanse bedrijven waarbij wij nastreven een top ondernemerschap voor alle oostzaanse ondernemers.

Daarnaast onderhoudt het CBO contact met lokale en regionale overheden en fungeert als aanspreekpunt voor diverse instanties.

Standpunten

  • Voldoende ruimte om te ondernemen
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Netwerken met CBO leden en haar gasten

Missie

Het CBO is een actieve vereniging met betrokken ondernemers. Wij zetten ons in voor een optimaal ondernemersklimaat in Oostzaan.

Wij kloppen aan bij de gemeente of provincie als dat nodig is. Denk hierbij aan zaken over parkeerproblemen op je bedrijventerrein. Of over de energieprijs van je onderneming, of onderwerpen als milieu of onroerendzaakbelasting.
En werken samen met andere bedrijfsverenigingen in de omliggende gemeenten.

Samen maken wij een krachtig netwerk.

Historie

Kijken naar de toekomst is belangrijk maar laten we even kort terugblikken op het ontstaan van het CBO.
Rond 1950 richtte een aantal Oostzaanse ondernemers een stichting op. Niet officieel, zonder statuten en zonder KVK-inschrijving.  Ze wilden de Oostzaanse ondernemers een steuntje in de rug geven.
Jan Ruiven heeft in 1980 het CBO nieuw leven ingeblazen.  De stichting werd toen officieel ingeschreven met statuten in het KvK.

Waarom lid worden van het CBO?

Als lid van het CBO maak je snel nieuwe contacten. Contacten die kunnen uitgroeien tot nieuwe zakelijke relaties. Met een lidmaatschap ben je automatisch lid van MBK-Nederland. Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het CBO maakt zich sterk voor jouw bedrijf bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.  Wij bezoeken elkaars bedrijf. Tijdens bijeenkomsten behandelen wij onderwerpen die voor jou als ondernemer belangrijk zijn.  Daarnaast is het gezellig om lid te zijn; wij organiseren netwerkborrels en een jaarlijks evenement.

Het CBO-lidmaatschap biedt je nog meer voordelen. Het is een ontmoetingsplek met Oostzaanse collega-ondernemers.

Netwerken.
Maar ook een platform voor gemeenschappelijke belangenbehartiging naar de gemeente. Het CBO is al jaren een succesvolle lobby naar de gemeente.

En samen met jou altijd bezig om nieuwe ideeën voor de toekomst te bedenken.
Samen staan we sterk.

Wat kost een lidmaatschap bij het CBO? € 125,- per jaar.

Word lid!

CBO Bestuursleden

CBO agenda

Jaarvergadering 10 april bij Almetaal vanaf 19:30 uur!

Laatste nieuws