Nieuws

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
30/4/2020

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis tijdens de Hemelvaart- en Pinksterperiode groot onderhoud uit aan de A10 Noord binnenring. Tijdens deze periodes zal de weg tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) geheel afgesloten zijn, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost, waarbij de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De A10 Noord buitenring blijft wel open.

Rijkswaterstaat en Boskalis hebben besloten om deze wegwerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Op dit project wordt, zoals overal in Nederland, gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden ingezet. De partijen willen met het eerder uitvoeren van de werkzaamheden voorkomen dat – als de coronacrisis voortduurt – de in de zomer geplande wegafsluitingen langer gaan duren en halen daarom een deel van de werkzaamheden naar voren. Een andere reden om de werkzaamheden te vervroegen is dat het momenteel rustiger op de weg is als gevolg van de coronacrisis.

Afsluitingsperiode en omleidingsroutes

De werkzaamheden vinden plaats van:

Woensdag 20 mei 20.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur (Hemelvaartperiode)

Donderdag 28 mei 20.00 uur tot dinsdag 2 juni 05.00 uur (Pinksterperiode)

De A10 Noord binnenring is tijdens deze dagen geheel afgesloten tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg). Ook alle tussenliggende aansluitingen (S118, S117, S116, S115, afrit S114) op de binnenring zijn afgesloten. De A10 Noord buitenring blijft wel gewoon open.

Het verkeer wordt als volgt omgeleid:

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost en de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel);

Lokaal verkeer kan Amsterdam Noord binnenrijden en verlaten via de A10 Noord buitenring.

Vooralsnog blijven de geplande afsluitingen in de zomer van 3 tot 13 juli A10 Noord binnenring en van 31 juli tot 10 augustus A10 Noord buitenring staan. Momenteel onderzoeken de partijen de mogelijkheid om de A10 Noord buitenring te verschuiven naar de periode van 3 tot 13 juli. De afsluiting van 31 juli tot 10 augustus wordt dan gebruikt voor de resterende werkzaamheden aan de A10 Noord binnenring en buitenring.

Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden in de nachten. Het gaat dan om het afsluiten van rijstroken en mogelijk op- en afritten.

A9 Holendrecht – Diemen ook afgesloten

Let op: ook op de A9 wordt gewerkt aan de weg. Van woensdag 20 mei 22.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur – dus tijdens de Hemelvaartperiode – is de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn dicht. De wegwerkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd, net als de omleidingsroutes.

Advies

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsroutes te volgen en kort van tevoren de actuele wegsituatie te checken via vananaarbeter.nl en navigatiesystemen zoals Google Maps en Waze.

Groot onderhoud wegen Noord-Holland

De rijkswegen in de provincie Noord-Holland hebben groot onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van asfalt, vervangen van voegovergangen en verbeteren van regenwaterafvoer. In 2019 en 2020 wordt ruim 90 km snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. Door dit onderhoud blijven onze wegen in een goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden A10 Noord is te vinden op de projectpagina groot onderhoud A10 Noord. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Geef je ook op!Ik geef me op voor de jaarvergadering