Nieuws

Jaarvergadering 24 maart 2021 om 19:30 uur online
12/3/2021

Jaarvergadering 24 maart 2021 om 19:30 uur online

Beste CBO leden,

Op woensdag 24 maart aanstaande zullen wij onze langverwachte jaarvergadering gaan houden. De jaarvergadering van de Contactgroep Bedrijven Oostzaan zal dit jaar online worden gehouden.

Het zal even wennen zijn omdat wij tot op heden altijd te gast mochten zijn bij een van de leden. Helaas is het dit jaar even anders. Desondanks zijn wij blij met de stand van de hedendaagse techniek waardoor wij deze vergadering digitaal kunnen laten doorgaan.

Deze avond zal dit jaar bestaan uit alleen de Algemene LedenVergadering. Aansluitend zullen wij dit jaar geen borrel kunnen houden. Het is even niet anders.

De vergadering zullen wij in Teams gaan houden. Om deze reden zouden wij u willen vragen om u hierop voor te bereiden door ervoor te zorgen dat u de software alvast op uw computer, telefoon of iPad/Tablet installeert.

Een paar dagen voor de vergadering zullen wij een link sturen waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Wij horen graag van u of u aanwezig kan zijn. U kunt uw aanwezigheid vóór 19 maart a.s. doorgeven middels een e-mail naar: n.boparai@boparai.nl

We zien u graag vanaf 19.25 uur. Om 19.30 start de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Contactgroep Bedrijven Oostzaan

Agenda Jaarvergadering CBO 2021(aanvang 19:30 uur, ontvangst vanaf 19:25 uur)

1. Opening, welkom, mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Terugblik

4. Verslag van de penningmeester

5. Verslag van de kascommissie

6. Benoemen nieuw lid kascommissie

7. Begroting 2020 en 2021, vaststellen contributie 2021.

8. Bestuursbeleid

9. Bestuursverkiezing

• Huidige bestuursleden zijn allen herkiesbaar: Marc Flens – Voorzitter, Michaël Ruig – Vicevoorzitter, Neelu Boparai – Secretaris, Jan Ruig –Penningmeester, Janneke Lagerwaard – Communicatie & PR, HansDral en Gerard Schaft - Leden

10. Rondvraag

Geef je ook op!Ik geef me op voor de jaarvergadering